Náhradné zdroje

V súčinnosti s firmou PHOENIX – ZEPPELIN s.r.o. zabezpečujeme dodávky a montáž náhradných zdrojov elektrickej energie, ktoré môžu byť dodávané v nasledovných prevedeniach: 

  • pre montáž do strojovne – bez prídavného krytia
  • v kapotáži pre montáž do strojovne a vonkajšieho prostredia
  • v kontajneroch s rôznou úrovňou strednej hladiny hluku pre osadenie na voľnom priestranstve alebo obytnej zástavbe

Náhradné zdroje sú ovládané plne automaticky s voliteľným časom štartu po strate sieťového napätia a spätného prechodu po obnove sieťového napätia. 
Vzájomné blokovanie proti spojeniu napätia siete s napätím náhradného zdroja je zabezpecené 2x elektricky a 1x mechanicky. 
V prípade potreby je dodávané aj fázovanie pre paralelnú spoluprácu so sieťovým napätím alebo vzájomnú spoluprácu dvoch náhradných zdrojov. 

Potrobné informácie o náhradných zdrojov získate na stránke firmy Phoenix-Zeppelin s.r.o.