Výroba nn a vn rozvádzačov

V súčastnosti zabezpečujeme výrobu, dodávku a montáž nasledovných typov rozvádzačov:

 • Garážové jednofázové a trojfázové rozvádzače
 • Domové rozvádzače s jednosadzbovým a dvojsadzbovým meraním v rôznych  variantoch napr.: Z,P
 • Svetelné rozvádzače
 • Motorické rozvádzače
 • Rozvádzače pre reguláciu a meranie
 • Rozvádzače pre ekologické stavby
 • Rozvádzače automatiky s ovládaním chodu náhradných zdrojov a spínaním výkonovej časti
 • Rozvádzače vlastnej spotreby ANG, ATK
 • Rozvádzače skriňové v rôznych variantoch a zostavách s typizovanými alebo atypickými rozmermi
 • Kompenzačné rozvádzače – rôznych výkonov a stupňov regulácie
 • Investičné celky v oblasti elektrotechniky, dodávka na kľúč
 • Rekonštrukcie jestvujúcich rozvádzačov priamo u zákazníka
 • Staveniskové rozvádzače
 • Univerzálne skrine merania
 • Rozvádzače k strojom, zariadeniam ako aj k technologickým linkám
 • Rozvádzače s riadiacimi obvodmi, manipulačné a poruchové rozvádzače, ovládacie pulty, technologické štíty a pod.
 • Rozvádzače pre elektrické a technologické dozorne
 • Svorkovnicové a prechodové skrine