Spoločnosť 3D Dianiška s.r.o. bola založená v roku 1990 ako konzorcium a neskôr ako združenie. Jej hlavné zameranie bolo na výrobu el. rozvádzačov nn a od roku 1993 bola činnosť firmy rozšírená o vykonávanie elektromontážnych prác. V roku 1994 z dôvodu poskytovania ucelených služieb odberateľom bola založená spoločnosť s ručením obmedzeným, ktorú založili pôvodní zakladatelia konzorcia z roku 1990. 

V súčasnosti spoločnosť 3D Dianiška s.r.o. zamestnáva vo výrobnej a montážnej činnosti 66 pracovníkov s ročným obratom cca 3,5 mil. EUR . Hlavnou činnosťou firmy je výroba el. rozvádzačov nn a vn, elektromontážne práce nn a vn do 22kV, dodávka a montáž trafostaníc a formou vyššej montáže dodávka ucelených  technologických súborov v oblasti energetiky, výroba a dodávka dátových skríň vrátane príslušenstva pre informačné technológie. Stavebná činnosť je zabezpečená formou subdodávok.

Od roku 2003 začala spoločnosť 3D-Dianiška s.r.o. na základe oprávnení od firmy LOGSTRUP, ( Dánsko ) vyrábať typovo skúšané rozvádzače v tzv. šuplíkovom  (výsuvnom) prevedení. Finančný objem uvedených rozvádzačov v súčasnosti predstav zhruba 10 až 15% ročného obratu a medziročne dochádza k nárastu objemu ale aj počtu odberateľov v rámci Slovenska ale aj dodávok v EÚ.

Spoločnosť 3D-Dianiška s.r.o. má k dnešnému dňu nasledovnú štruktúru:

Administratívno – obchodné centrum – Banská Bystrica, Zvolenská cesta 22

Hlavná výrobná činnosť – Banská Bystrica, Zvolenská cesta 22

– výroba el. rozvádzačov NN

– zámočnícka výroba a povrchová úprava

Okrem väčších odberateľov našej firmy realizujeme dodávky el. rozvádzačov nn aj pre maloodberateľov a montážne firmy v ročnom priemere cca 1 200 ks el. rozvádzačov.

Podľa požiadaviek odberateľov zabezpečujeme realizáciu elektročinnosti od projektovej dokumentácie až po samotnú realizáciu, vrátane všetkých dodávok ukončených východiskovou revíziou a uvedením do prevádzky el. zariadenia.

Pri výrobe rozvádzačov podľa požiadaviek odberateľov a projektovej dokumentácie používame prístrojové vybavenia od firiem:

loga-partnerov

Okrem samozrejmej kvality pri výrobe el. rozvádzačov čo sa týka dielenského spracovania, venujeme značnú pozornosť povrchovej úprave, kde používame nanášanie farieb práškovou technológiou, ako polyuretán a polyakryláty, čo zaručuje vysokú odolnosť voči korózii a mechanickému opotrebovaniu. V kovo výrobe používame CNC tvárniace stroje, vysekávací lis Euromac a 80 tonový ohraňovací lis.

Ďalej na prianie zákazníka zabezpečujeme dopravu do miesta montáže na vopred dohodnutý termín, ako aj zmontovanie rozvádzačov pri viacpoľových zostavách.

Ako už bolo konštatované v predchádzajúcich častiach, prioritnou výrobou našej firmy je výroba el. rozvádzačov, kde treba povedať, že vyrábame prakticky celý sortiment rozvádzačov typizovanej rady a akýkoľvek atypický sortiment.

Rozsah činnosti spoločnosti  3D Dianiška s.r.o. je možné dokladovať všetkými potrebnými oprávneniami o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie hore uvedených činností.

3D-sidlovýroba-3dvýroba-2